Slavnostno podpisali pogodbo za pričetek del Večnamenski objekt Bohova

19. 1. 2018 Izbrisan U. 435