Projekt vodooskrbe, cevovod Hoče-Slivnica

29. 3. 2016 186