V veljavo je stopil občinski prostorski načrt (OPN) Občine Hoče-Slivnica

30. 12. 2014 2181