Vzpostavljena je spletna povezava na projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje CČN Maribor

15. 8. 2014 790