Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme za leto 2018

16. 1. 2018 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 568