Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganega imena nove ulice v novo zgrajeni stanovanjski soseski v Spodnjih Hočah

9. 1. 2018 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 821