POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST na območju Občine Hoče-Slivnica za izvedbo volilne kampanje za VOLITVE PREDSEDNIKA DRŽAVE 2017

25. 9. 2017 Izbrisan U. 648