Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za ureditev kmetije Žigart

22. 9. 2017 Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva ) 729
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog