Javno naročilo »Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Hoče - Slivnica ter javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov«

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 69
15.02.2021
Javna naročila
17.03.2021 do 10:00
15.02.2021
JN000825/2021-B01
43001-0004/2021
15.02.2021
Irma Bračko
irma.bracko@hoce-slivnica.si
02 616 53 24