Izvedba GOI del za projekt odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica

Domen R. 73