RAZPIS za podelitev celoletnih štipendij za nadarjene dijake in študente Občine Hoče-Slivnica za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020

Metka O. 744