Domov E-stik z občino e-vloge in obrazci

Vloga za plakatiranje

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE