Javno obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za del območja SL 06/1 in SL 06/2 v k.o. Radizel

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 120