Obvestilo o pričetku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Hoče-Slivnica in okoljskega poročila

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva) 2446