PREKLIC popolne zapore krožišča v Spodnjih Hočah

Metka O. (Gospodarstvo, turizem in društva (del družbenih dejavnosti)) 440