Podaja predlogov k predvideni postavitvi protihrupne ograje

Metka O. 110