Na slovesni proslavi ob 21. občinskem prazniku smo podelili letošnja priznanja

Metka O. 133

September vsako leto zaznamuje praznično dogajanje v Občini Hoče-Slivnica. Občinski praznik je rojstni dan občine in razlog za veselje vseh občank in občanov. To je čas, ko se zberemo na slovesnostih in dogodkih, ki jih pričakujemo skozi vso leto. To je tudi čas, ko se za presežno delo zahvalimo vsem, ki so s svojim delom in delovanjem še posebej izstopali v dobrobit krajev, ki jih povezuje naša občina.
Bogat kulturni program osrednje občinske proslave smo otvorili z Zdravljico mladinskega zbora OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pod vodstvom Mire Prel. Voditelj prireditve Stane Kocutar je po uvodnem pozdravu napovedal osrednjega govorca župana dr. Marka Soršaka, ki je poudaril pomen razvoja občine, povezovanja med kraji in občani ter s pregledom opravljenega dela zaključil govor.
Prireditev so z nastopi popestrili še mlada pevka Julija Novak ob kitarski spremljavi Roberta Krčka, na pozavni sta zaigrala Nik in Teja Doberšek, na saksofon pa Tobija Jakolič.

Skozi celotno prireditev pa so izstopali nagrajenci. Za lepo urejeno okolje v letu 2019 je zlato priznanje prejel Hotel TISA na Pohorju, srebrno Irena Bračko iz Hoč in bronasto priznanje Irena Sušec iz Hotinje vasi.

IMG_8184.jpg

Prejemnike priznanj Občine Hoče-Slivnica je tudi letos, na podlagi prejetih predlogov, izbrala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Hoče-Slivnica. 

Občinski nagrajenci v letu 2019 so:

Častni občan Občine Hoče-Slivnica je od slej tudi

 DR. ANTE CRNJAC (posmrtni naziv)

Prof. dr. Ante Crnjac, dipl.ing. je bil rojen 28.01.1927 v Mostarju. Aktivno je sodeloval v številnih dejavnostih za napredek in razvoj Krajevne skupnosti. Bil je pobudnik za izgradnjo vodovodnega omrežja za področje Slivnica, Čreta, Radizel ter Orehova in Hotinja vas. Bil je tudi pobudnik za širitev telefonskega omrežja, projektant Titovega modrega vlaka, predstavnik v mednarodnem odboru za tirna vozila. Za svoje delo je prejel mnoga priznanja, med katerimi lahko izpostavimo Red zaslug za narod s srebrnim vencem, odlikovanje TVT Boris Kidrič in številna priznanja za uspešno pedagoško delo. Za neprecenljiv prispevek k napredku in razvoju skupnosti Občina Hoče-Slivnica podeljuje naziv Častni občan Občine Hoče-Slivnica Ante Crnjacu. Naziv se izroča svojcem, saj se je Ante Crnjac v letu 2018 za vedno poslovil.

Film: https://youtu.be/bV1mysPOKpg

IMG_8448.jpg


Zlati grb Občine Hoče-Slivnica prejme:

AVTO MOTO DRUŠTVO POHORJE

Avto moto društvo Pohorje je bilo ustanovljeno leta 1962. Prvotno je društvo delovalo kot krožek v sestavi AMD Orehova vas in kasneje je prerastlo v svoje društvo. Začetna energija je bila usmerjena v izgradnjo doma, ki je dolga leta služil za šport, rekreacijo, kulturo občanov Krajevne skupnosti Reka Pohorje. Tekom delovanja je bilo usposobljenih ogromno strokovnih sodelavcev, organizirane šole za šoferje in traktoriste in izpeljanih veliko preventivnih delavnic. Izpeljana so bila številna tekmovanja, hitrostne dirke. Društvo je odprto za sodelovanje in se povezuje z mnogimi organizacijami v kraju in širše. Za predano, dolgoletno in uspešno delo Občina Hoče-Slivnica Avto moto društvo Pohorje podeljuje zlati grb.

Film: https://youtu.be/U94L5mMBXPk


Srebrni grb Občine Hoče-Slivnica prejme:

BALINARSKI KLUB HOČE

Balinarski klub Hoče je bil ustanovljen leta 1999. Letos praznujejo 20 obletnico delovanja in zanimivo je, da že od začetka združujejo okoli 60 članov in članic. Prav tako od ustanovitve tekmujejo z žensko in moško ekipo v območni ligi Maribor in se udeležujejo balinarskih turnirjev po Sloveniji in tujini. Vsako leto pa organizirajo več balinarskih turnirjev. Balinanje trenirajo na dvosteznem balinišču, ki so ga zgradili z lastnim delom in dotacijami. To jim omogoča, da dosegajo vidne rezultate v regiji in širše. Vsa leta tudi uspešno sodelujejo z ostalimi društvi, šolami in občino. Za izjemen trud k razvoju in spodbujanju balinanja Balinarskemu klubu Hoče Občina Hoče-Slivnica podeljuje srebrni grb.

Film: https://youtu.be/-UlpjuzVfgE


Bronasti grb Občine Hoče-Slivnica prejme:

KRAJEVNA SKUPNOST REKA - POHORJE

Krajevna skupnost Reka Pohorje letos praznuje 40 letnico obstoja. Po kvadraturi je največja krajevna skupnost v občini in zelo zanimivo je, da skoraj v celoti leži v hribovitem delu. V vseh letih delovanja je bila glavna prioriteta ureditev cest, tudi asfaltiranje. Tako se omogoča dostopnost do pohorskih kmetij, posameznih hiš, lažje vzdrževanje tako poleti, kot pozimi. V zadnjem času je kraj dosegel vidne spremembe in napredek. Izstopajo asfaltne ceste, igrala za otroke, prizidek k podružnični šoli, pločnik, klopce in aktivnosti za vse generacije. Za neprecenljiv prispevek k razvoju skupnosti Občina Hoče-Slivnica Krajevni skupnosti Reka-Pohorje podeljuje Bronasti grb.

Film: https://youtu.be/QzZhYfAB8AA

 IMG_8403.jpg


Spominsko plaketo Občine Hoče-Slivnica prejme:

IDA HRIBERŠEK

Ida Hriberšek je od leta 1993 aktivna članica Društva upokojencev: Leta 1995 je postala predsednica in s tem je poleg vodenja in koordiniranja delovanja društva, prevzela tudi organizacijo izletov in drugih aktivnosti. Poleg tega je tudi aktivna  igralka in vodja Dramske sekcije Samotarji ter vodja sekcije Ljudskih godcev. Za nesebičen in vsestranski trud pri razvoju skupnosti Idi Hriberšek Občina Hoče-Slivnica podeljuje spominsko plaketo.

Film: https://youtu.be/gVGwHYc5Mwg

IMG_8364.jpg

Priznanje župana Občine Hoče-Slivnica prejme:

BOJAN KREMPL

Bojan Krempl je sinonim za uspešnega športnika. Najprej seveda pomislimo na nogomet in na njegovo kariero v NK Maribor in potem nadalje še na njegovo predano delo v šolstvu. V Osnovni šoli Franca Lešnika - Vuka v Slivnici pri Mariboru že več let poučuje športno vzgojo. Bojan je pred kratkim dokazal, da nogomet niso samo zmage in porazi, ampak tudi dobronamernost, zbliževanje ter medsebojna pomoč. S tem, ko je drese NK Slivnica podaril otrokom v Togi je dokazal, kako malo je potrebno, da pomagaš drugim in jim polepšaš življenje. Zato Bojan Krempl za večletni, vsestranski trud za razvoj športa prejme priznanje župana Občine Hoče-Slivnica.   
 
Film:

https://youtu.be/g4mcQCydupk

ZVONKO PUŠNIK

Zvonko Pušnik z marljivostjo in neumornim delom prispeva k razvoju dogodkov in aktivnosti v občini. Aktiven je v več društvih in pri vseh nesebično pomaga pri pripravi in izvedbi prireditev. Še posebej pa je zaslužen za razvoj in obstoj čebelarskega področja v naši občini in širše. Za iskreno pomoč pri organizaciji in podpori prireditvam mu župan Občine Hoče-Slivnica podeljuje priznanje.

Film: https://youtu.be/QdFXDiF55m4  


MIRAN PREGL

Miran Pregl je član čebelarskega društva „Alojz Greif“ - Hoče že dobrih petnajst let. Od včlanitve je v društvu in v Zvezi čebelarskih društev Maribor opravljal pomembne funkcije. Leta 2013 je postal predsednik društva in to funkcijo opravlja že v drugem mandatu. Z veseljem se udeležuje dogodkov in na njegovo pobudo društvo sodeluje v različnih projektih. Pod njegovim vodstvom je bil realiziran projekt Čebelarskega doma. Miran Pregl z svojim delom bistveno pripomore k dobrim odnosom med lokalno skupnostjo in drugimi društvi, kakor tudi k uspešnemu delovanju samega društva, zato mu za požrtvovalno delo ter neprecenljiv dar k razvoju kraja župan Občine Hoče-Slivnica podeljuje priznanje.

Film: https://youtu.be/C0Bvgd2Ki8k


MARKO SORŠAK - SOKI

Marko Soršak Soki. Bobnar, glasbenik, član skupine Elvis Jackson, humanitarec, predsednikov odlikovanec, Večerov nominiranec za humanitarca Štajerske 2018 in soimenjak župana Občine Hoče-Slivnica.
Marko Soršak Soki je zaslužen, da imajo tudi učenke in učenci osnovnih šol Občine Hoče-Slivnica nove, sodobne instrumente in nepozabno izkušnjo, ko jih je glasbenik presenetil in jim popestril dan in nekatere celo tako navdušil za glasbo, da jih bo glasba spremljala celo življenje.
Skratka to je človek s srcem in dušo za soljudi ter posluhom za dobrodelnost, ki v naš vsakdan prinaša glasbo in dobro voljo. Za neprecenljiv doprinos glasbenemu opismenjevanju mladine in nesebično delo v humanitarnem projektu 20za20 podeljuje župan Občine Hoče-Slivnica priznanje Marku Soršaku Sokiju.

Film: https://youtu.be/AVIdb2OOHDM

IMG_8338.jpg

Priznanje Občine Hoče-Slivnica prejme:

TURISTIČNO DRUŠTVO REKA - POHORJE

Turistično društvo Reka Pohorje je lani dopolnilo 10 letnico delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo krajanke Zdenke Trinko. Že leta tradicionalno prirejajo prireditve ob skalnjaku, poskrbijo za postavitev majskega drevesa, v decembru prižigajo adventne lučke, izpeljejo tradicionalni pohod po poteh mlinov in žag, božični pohod do Sv. Lenarta, žegnanje konj in še bi lahko naštevali. Zaživela je tudi nova sekcija imenovana Ustvarjalne kresničke, ki je namenjena ustvarjalnemu druženju otrok. Načrtujejo še nadaljevanje luninih pohodov, sodelovanja na Pohorski tržnici in predvsem, da še naprej skrbijo za ugled kraja, druženje krajanov ter lepe dogodke, ki privabijo obiskovalce od blizu in daleč. Za pomemben prispevek k razvoju in promociji kraja Občina Hoče-Slivnica podeljuje Turističnemu društvu Reka Pohorje Priznanje Občine Hoče-Slivnica.

Film: https://youtu.be/th4cd8j8Bgw  


ANTON PUČKO

Anton Pučko je od mladih let sodeloval v različnih pevskih zborih v domačem kraju. V letošnjem letu praznuje 50 letnico sodelovanja v različnih ljubiteljskih pevskih skupinah. Poleg tega je bil več let predsednik Kulturnega društva Slivnica in na njegovo pobudo je nastala prireditev Pozdrav pomladi, ki se je ohranila vse do današnjih dni. Za večletno delovanje na kulturno - umetniškem področju podeljuje Občina Hoče-Slivnica Antonu Pučku priznanje Občine Hoče-Slivnica.

Film: https://youtu.be/I0dg-RPHByE


RUDOLF HAUPTMAN

Rudolf Hauptman že vrsto let aktivno sodelujejo z Avto moto društvom Pohorje. So ključni za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku in prazniku krajevne skupnosti, saj za potrebe različnih prireditev brezplačno odstopijo zemljišče. Tako pomembno prispevajo k družbenemu življenju v kraju in okolici. Za pomoč pri krajevnih aktivnostih in prireditvah podeljuje Občina Hoče-Slivnica Rudolfu Hauptmanu priznanje Občine Hoče-Slivnica.

Film: https://youtu.be/1h3MzXRJA0k


MARJETKA REPEC

Marjetka Repec je velik del svojega časa in življenja posvetila občinski organizaciji Zveze borcev NOB. Vseskozi si prizadeva za ohranjanje tradicij NOB. Prav tako je aktivna v koronarnem klubu, kjer jo srečamo kot vodjo skupine. Predana pa je tudi Zvezi častnikov – enota Slivnica, kjer s svojim delom pušča neprecenljiv pečat. Za aktivno in srčno delo pri ohranjanju zgodovinskih vrednot Občina Hoče-Slivnica Marjetki Repec podeljuje priznanje Občine Hoče-Slivnica.

Film: https://youtu.be/nPw7eyaF444


BOŠTJAN LORBEK

Boštjan Lorbek je član Tamburašev Kulturno umertniškega društva Hoče vse od leta 1992 dalje. Od leta 2013 je njihov umetniški vodja. Poleg tega, da igra na tamburico pa z veseljem tudi zapoje in s svojim žametnim glasom zaznamuje nastop. Pod njegovim vodenjem člani nastopajo na regijskih in drugih srečanjih tamburaških skupin. Boštjan je vsestranski glasbenik in tako rekoč zasvojen z glasbo, saj poleg tamburice igra še na kitaro, klavir in bobne. Za dragocen doprinos k razvoju kulture v kraju Občina Hoče-Slivnica Boštjanu Lorbeku podeljuje priznanje Občine Hoče-Slivnica.

Film: https://youtu.be/AKViJIR2A0A

IMG_8262.jpg

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?